สถานีรถไฟ Stanmore,Sydneyภาพนี้ถ่ายที่สถานีรถไฟ Stanmore,Sydney ตอนนั้นกำลังจะออกไปทำงาน และฝนเพิ่งหยุดตกพอดี

ความคิดเห็น