เลนส์ normal

เลนส์ normal คือ เลนส์ที่ให้ ทัศนียภาพ (perspective) ใกล้เคียงกับองศารับภาพของตาปกติ ของคนทั่วๆไป

ความคิดเห็น